GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Провадия за 2018 год.


Изх.№777/31.05.2019год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ


ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

Уважаеми съграждани,
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Ви каня да вземете участие при представяне и обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Провадия за 2018 год.
Публичното обсъждане ще се проведе на 12.06.2019 г. от 17.30 часа в зала 119 на Община Провадия.
Становища по годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2018 год. могат да се представят в деловодството на общината на адрес: 9200, град Провадия, ул.“Дунав“ №39 не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.
Отчетът е на разположение на желаещите да се запознаят на интернет страницата на общината – www.provadia.bg, меню Общинска администрация, Бюджет.

Христо Гичев
Председател на ОбС Провадия

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®