GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

СПИСЪК на класираните и на предложените за назначаване кандидати след процедура за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.004-0054-C01 „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Провадия”, обявена м. юли 2019г.


Повече тук

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®