GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Обявяване на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на терени за поставяне на ВПС за срок от пет години на 20.09.2019г.


О Б Я В А

Община Провадия – обявява:
I. на 20.09.2019г. от 9,30 ч.в зала 312а публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пeт/ години на част от имот частна общинска собственост, терен от 20.00 м2, позиция № 5 по схема № 21 –за разполагане на павилион за търговски дейност с НТЦ 66.00 лв. Закупуване на тръжни документи на стойност 10% от НТЦ и внасяне на депозит на стойност 10% от НТЦ до 18.09.2019г.
II. на 20.09.2019г. от 10,30 ч.в зала 312а публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пeт/ години на част от имот частна общинска собственост, терен от 20.00 м2, позиция № 6 по схема № 21 –за разполагане на павилион за търговски дейност с НТЦ 66.00 лв. Закупуване на тръжни документи на стойност 10% от НТЦ и внасяне на депозит на стойност 10% от НТЦ до 18.09.2019г.
III. на 20.09.2019г. от 11,30 ч.в зала 312а публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пeт/ години на част от имот частна общинска собственост, терен от 3.00 м2, позиция № 7 по схема № 21 –за разполагане на павилион за търговски дейност с НТЦ 9.90 лв. Закупуване на тръжни документи на стойност 10% от НТЦ и внасяне на депозит на стойност 10% от НТЦ до 18.09.2019г.
IV. на 20.09.2019 г. от 14,30 ч. в зала 312а публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пeт/ години за част от имот публична общинска собственост, терен от 20,00 м² в центъра на село Бозвелийско за разполагане на павилион за търговски дейност, с НТЦ 46,00 лв. Закупуване на тръжни документи на стойност 10% от НТЦ и внасяне на депозит на стойност 10% от НТЦ до 18.09.2019г.
V. на 20.09.2019 г. от 15,30 ч. в зала 312а публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пeт/ години за част от имот публична общинска собственост, терен от 20,00 м² кв. Север до бл.9 поз.1 сх.28 за разполагане на павилион за търговски дейност, с НТЦ 66,00 лв. Закупуване на тръжни документи на стойност 10% от НТЦ и внасяне на депозит на стойност 10% от НТЦ до 18.09.2019г.
Оглед на обектите на търга всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа до датата на подаване на документите за търга.
За информация административно - информационния център на общината или на тел.0518/47815, вътр.131
Б.Боев – гл.експерт


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®