GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Обявление : на основание чл. 124б, ал.2 във връзка с чл.124б от ЗУТ – издадена Заповед № РД-19-7706-158/04.05.2019 г. на Областният управител на област Варна за разрешение за изработване ПУП – ПП/парцела рен план/.


ОБЯВЛЕНИЕ


Община Провадия , област Варна на основание чл. 124 б, ал. 2, във връзка с чл.124б, ал. 3 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересуваните че със Заповед № РД-19-7706-158/04.05.2019 г. на Областният управител на област Варна е издадено разрешение за изработване ПУП – ПП /парцеларен план/ на „Варна ЛАН” ООД за линеен обект „Подземна оптична мрежа за електронни съобщения”, на територията на община Дългопол, община Провадия, община Долни чифлик и община Аврен, област Варна. Проектното трасе на оптичната мрежа е с обща дължина 33001 м. и преминава през неурбанизираните територии на съответните общини . През територията на община Провадия дължината на трасето е 7817 м.


инж. ФИЛЧО ФИЛЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®