GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Съобщение за инвестиционно намерение Изграждане на депо за неопасни производствени отпадаци с капацитет 95т/денонощие и 34000т/годишно.


О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието на околната среда


ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

У В Е Д О М Я В А:

Засегнатото население за инвестиционно предложение за:

„Изграждане на депо за неопасни производствени отпадъци с капацитет 95 т/денонощие и 34 000 т/годишно” в поземлен имот № 31005.15.51), с площ 491465 кв.м, стар № 000051 с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – депо за индустриални отпадъци, землище на село Златина, община Провадия, област Варна, възложител: „ЗСК – Девня” АД.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4, както и в Община Провадия на адрес: гр. Провадия, ул. „Дунав“ № 39

Дата: 09.10.2019 г.

Уведомление ЗСК

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®