GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ дадено разрешение за ПУП – ПЗ в обхват УПИ ІІ в квартал 4 „стопански двор” по плана на с. Бозвелийско.


ОБЯВЛЕНИЕОбщина Провадия , област Варна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че със заповед № 3243/04.11.2019г на Кмета на Община Провадия е дадено разрешение за изработването на ПУП – ПЗ/план за застрояване / на основание чл. 110, ал. 3 от ЗУТ в обхват УПИ ІІ в квартал 4 „стопански двор” по плана на с. Бозвелийско, община Провадия , област Варна.
С ПУП- ПЗ се предвижда устройствена зона за имота „Предимно - производствени дейности (Пп) със съответните параметри на застрояване.Вр.И.Д Кмет на Община Провадия
/съгласно Решение №52-949/24.09.2019г.
на Общински съвет- Провадия/

…………………………..
Милена Полизанова


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®