GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Съобщение на основание чл. 194 от АПК


Изх.№7/18.11.2019г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл.194 от АПК Общински съвет Провадия оповестява, че с решение №2037/29.10.2019г. по Административно дело №1178 по описа на съда за 2019г. Административен съд Варна обявява за нищожна разпоредбата на §.8 от ПЗР на Наредба №14 за определяне на местните данъци на територията на община Провадия, приета с решение №5-53/27.02.2008г. на Общински съвет Провадия.

Решение №2037/29.10.2019г.

Димо Димов
Председател на ОбС Провадия


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®