GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Заповед за прекратяване категория на туристически обект


В изпълнение на чл. 137, ал.5 от Закона за туризма, Община Провадия уведомява, че е издадена Заповед за прекратяване на категория на туристически обект:

1. Заповед № 3515/28.11.2019 г. за прекратяване категорията на туристически обект Бюфет с адрес гр. Провадия, ул. „Генерал Манзей“ №2.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Отдел „УТЕОС“ – ул. „Дунав“ № 39, стая 216.


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®