GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

ИП „Приемно предавателна (базова) станция № 4314, върху сграда находяща се в УПИ II, кв. 20 по плана на гр. Провадия с административен адевс ул. „Шипка” № 16 Възложител:„Теленор България” ЕАД


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието на околната средаОБЩИНА ПРОВАДИЯ


У В Е Д О М Я В А:

Засегнатото население за инвестиционно предложение на „Теленор България” ЕАД:
„Приемно предавателна (базова) станция № 4314, върху сграда находяща се в УПИ II, кв. 20 по плана на гр. Провадия с административен адевс ул. „Шипка” № 16


Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4, както и в Община Провадия на адрес: гр. Провадия, ул. „Дунав“ № 39


Дата: 03.12.2019 г.


Инвестиционно предложение

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®