GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Съобщение по чл. 32 ал.4 от ДОПК 1 / 10.01.2020г.


Изх.№МДT- 1 /10.01.2020г.


СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 ал.4 от ДОПК

Ако намерите името си в това съобщение, трябва незабавно да посетите отдел „Местни данъци и такси“ на община Провадия. Администрацията на Община Провадия е подготвила това съобщение, за да Ви уведоми, че е започнала процедура по връчване чрез прилагане към досието Ви.
Съобщенията се поставят на видно място в сградата на общинска администрация Провадия и се публикуват в интернет-страницата на община Провадия.
Ако в 14 - дневен срок от поставянето на съобщението не се явите, то на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, АУЗД ще се смята за редовно връчен и ще бъде приложен към досието Ви.

1. ЗОЯ АНГЕЛОВА АСЕНОВА - с адрес за кореспонденция с.Блъсково
2. АНИ ТРАНС-ИВАН ИВАНОВ ЕООД- с адрес за кореспонденция с.Блъсково
3. ДЖИ ЕНД СИ ХОЛИДЕЙ ВИЛАС ЕООД- с адрес за кореспонденция с.Добрина
4. ФЕРОНИД ЕООД- с адрес за кореспонденция с.Варна
5. АРОУ ВИЛАС БЪЛГАРИЯ ООД- с адрес за кореспонденция с.Варна
6. АЛЕКСАНДЪР ИЛКОВ АНГЕЛОВ- с адрес за кореспонденция с. Блъсково
7. ПЕЙДЖ ДИ АЙ УАЙ ЕООД- с адрес за кореспонденция с. Варна
8. Юлия Радославова Андонова- с адрес на кореспонденция гр. Провадия
9. Пламен Петров Петров- с адрес за кореспонденция гр. Провадия
10. Огнян Стефанов Христов- с адрес за кореспонденция гр. Провадия
11. Пламен Маринов Маринов- с адрес на кореспонденция гр. Провадия
12. Петър Валентинов Илиев- с адрес на кореспонденция гр. Провадия
13. Пламен Младенов Алексиев-с адрес за кореспонденция гр. Провадия
14. Пламен Иванов Николов-с адрес за кореспонденция гр. Провадия
15. Цветанка Алексиева Чобанова- садрес за кореспонденция гр. Провадия
16. Павлин Манолов Пенчев- с адрес за кореспонденция гр. Провадия
17. Иван Сашев Иванов- с адрес за кореспонденция гр. Провадия
18. Протех-ЗХМ ООД-с адрес за кореспонденция гр. Провадия
19. Иван Тодоров Димов- с адрес за кореспонденция гр. Варна


Орган по приходите:
Деница МилевскаДата на поставяне на съобщението:10.01.2020г.

Дата на сваляне на съобщението:25.01.2020г.


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®