GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Съобщение за осигурен обществен достъп до информация по Приложение 2 съгласно НУРИОВОС за ИП с възложител „Провадсол” ЕАД


ОБЩИНА ПРОВАДИЯ


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (НУРИОВОС) е изготвена информация съгласно Приложение № 2 от НУРИОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на два броя експлоатационни сондажи, с прилежащи съоръжения и комуникации” в ПИ с идентификатор № 58503.171.229, площ 427 243 кв.м, вид на територията – урбанизирана, НТП – други промишлени територии, стар номер 000229, землище на град Провадия, общ. Провадия, област Варна, с възложител „Провадсол” ЕАД.
Информацията е публикувана и на официалната електронна страница на Община Провадия www.provadia.bg.
Писмени становища и мнения се приемат на място в Община Провадия, гр. Провадия, ул. „Дунав” № 39 в срок от 14 дни от датата на публикуване на съобщението – 17.01.2020г., както и в РИОСВ – Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4.

Приложение 2
Дата: 17.01.2020г.


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®