GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Списък на допуснатите до събеседване кандидати по процедура за подбор на домашен помощник по проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“


Повече тук

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®