GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление за ИП „Напояване на имоти”в землището на с. Китен, община Провадия


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието на околната средаОБЩИНА ПРОВАДИЯ


У В Е Д О М Я В А:

Засегнатото население за инвестиционно намерение свързано с:
„Напояване на имоти”в землището на с. Китен, община Провадия:
- земеделски култури (лозя), в имоти с идентификатори 37037.10.164, 37037.10.168 и 37037.10.150 с обща площ 343.360дка
- лешници, разположени в имоти с идентификатори: 37037.22.17, 37037.22.20, 37037.22.211, 37037.22.210, 37037.23.7, 37037.23.15, 37037.23.138, 37037.23.8, 37037.23.22, 37037.23.24, 37037.23.147, 37037.32.9 и 37037.32.15, с обща площ 270.465 дка
- земеделски култури (предимно зърнени – царевица), в ПИ с идентификатори: 37037.16.6, 37037.16.9, 37037.16.21, 37037.16.33, 37037.16.34, 37037.16.35, 37037.17.20, 37037.17.21, 37037.18.29 и 37037.18.30 с обща площ 256.713 дка, с възложител „ДИВЕС ПЛЮС” ЕООД, гр. Варна.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4, както и в Община Провадия на адрес: гр. Провадия, ул. „Дунав“ № 39

Към уведомлението

Дата: 06.04.2020г.

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®