GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Обевяване на Заповед № РД-221/09.03.2020г. на Министъра на ОСВ за пожароопасен сезон за 2020г. в ЗТ на ДГФ.


Със Заповедта можете да се запшознаете тук

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®