GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Образци на заявления към ЗАПОВЕД №1178 НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
В изпълнение на Заповед №1178/24.04.2020 г. на Кмета на Община Провадия, общинска администрация разработи бланки за Заявления до кметовете/кметските наместници на населените места и до кмета на Община Провадия, във връзка с издаването на Служебна бележка за лицата, обработващи земеделски имоти, намиращи се в землището на Община Провадия, извън населеното място, в което живеят, за да им послужат при преминаване през контролно-пропусквателен пункт.
Образци от Заявленията можете да намерите тук:
Заявление до Кмет на Община
Заявление до Кмет на Кметство

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®