GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Повторен публичен търг на 21.05.2020г.


ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
О Б Я В Я В А
На 21.05.2020г. от 10,00 часа повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на дворно място, с площ 900 кв. м., съставляващо УПИ ХХІ в кв.45 по плана на с. Тутраканци, с начална тръжна цена 3008 лв. без ДДС.
Условията за участие в търга са включени в тръжната документация, която се заплаща на касата на общината, а се получава от информационния център в срок до 16,30 часа на 20.05.2020г. включително.
Допълнителна информация: тел. 0518 / 4-78-15 вътр.130
С. Петров - Ст. специалист „УТЕОС”Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®