GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Заповеди за прекратяване категория на туристически обекти


В изпълнение на чл. 137, ал.5 от Закона за туризма, Община Провадия уведомява, че са издадени Заповеди за прекратяване категория на туристически обекти:

1. Заповед № 1535/01.06.2020 г. за прекратяване категория на туристически обект Пивница „Тича“ с адрес с. Добрина, общ. Провадия.
2. Заповед № 1536/01.06.2020 г. за прекратяване категория на туристически обект Къща за гости „Костови“ с адрес гр. Провадия, ул. „Цар Освободител“ № 40.
Заповедите подлежат на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копия от издадените заповеди в Отдел „УТЕОС“ – ул. „Дунав“ № 39, стая 216.


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®