GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета на община Провадия за 2019г.


Изх.№156/03.06.2020 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

Уважаеми съграждани,
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Ви каня да вземете участие при представяне и обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Провадия за 2019 год.
Публичното обсъждане ще се проведе на 11.06.2020 год. от 17.30 часа в зала 119 на Община Провадия.
Становища по годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2019 год. могат да се представят в деловодството на общината не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане на адрес: 9200, град Провадия, ул.“Дунав“ №39
Отчетът е на разположение на желаещите да се запознаят на интернет страницата на общината – www.provadia.bg, меню Общинска администрация, Бюджет.


/п/ Димо Димов
Председател на ОбС Провадия

Годишен отчет на бюджета на община Провадия за 2019г.

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®