GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ (КЛАДЕНЦИ), ПОЛЗВАНИ ЗА СОБСТВЕНИ ПОТРЕБНОСТИ


ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

Собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 28 януари 2000 г. и на водовземни съоръжения, изградени до 23 декември 2016 г., за които не са издадени разрешения за строеж и които не са вписани в регистър по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите, в срок до 27.11.2020г. е необходимо да подадат в съответната Басейнова дирекция заявление за вписване. Образци на заявления за регистрация на водовземни съоръжения - кладенци за задоволяване на собствени потребности са налични на официалната интернет страница на БДЧР в секция "Формуляри и заявления".
Към заявлението се прилага документ от общинската администрация за изграждане на кладенеца. Общината издава удостоверение за изграждане на кладенеца при подадено писмено искане от собственика на съоръжението и след извършен оглед на място.
Водовземните съоръжения за подземни води, изградени до 23 декември 2016 г., за които няма издадени строителни книжа, са търпими строежи по Закона за устройство на територията и не подлежат на премахване и забрана за ползване, когато са вписани в регистър по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите.Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®