GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Съобщение по чл. 95, ал.3 от ЗООС и чл.9 от НУРИОВОС относно доклад за ОВОС на ИП с възложител „Провадсол” ЕАД


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
на основание чл.95, ал.3 от ЗООС и чл. 9 от НУРИОВОС

В деловодството на Общинска администрация Провадия е постъпило писмо с вх. № РД 2600-1545-13.08.2020г относно обхват и съдържание на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на два броя експлоатационни сондажи с прилежащи съоръжения и комуникации в ПИ № 58503.171.229 площ 427243кв.м в землището на гр. Провадия, община Провадия, област Варна” с възложител „Провадсол” ЕАД.

Повече тук

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®