GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Публични търгове на 10.09.2020г.


ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
О Б Я В Я В А

Публични търгове с явно наддаване за продажба на:
-10.09.2020 г. от 10.00 часа за Дворно място, с площ 1050 кв. м., съставляващо УПИ ІІ-66 в кв. 6 по плана на с. Кривня, с начална тръжна цена 3375 лв. /три хиляди триста седемдесет и пет лева /, без ДДС.
-10.09.2020 г. от 11.00 часа за Дворно място, с площ 1000 кв. м., съставляващо УПИ ІІІ - 66 в кв. 6 по плана на с. Кривня, с начална тръжна цена 3237 лв. /три хиляди двеста тридесет и седем лева/, без ДДС.
Условията за участие в търга са включени в тръжната документация, която се заплаща на касата на общината, а се получава от информационния център в срок до 16,30 часа на 09.09.2020г. включително.

Допълнителна информация: тел. 0518 / 4-78-15 вътр.130
С. Петров - Ст. специалист „УТЕОС”Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®