GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Обявяване на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на ПМЛ и земеделски земи на 22,23, 26 и 27.10.2020г.


О Б Я В А
I.Община Провадия – обявява повторни публични търгове с явно наддаване в зала 326 на общинска администрация за отдаване под наем за срок от една стопанска година:
На 22.10.2020г. от 8:45 ч. за имоти с НТП „ПМЛ“ в землището на с. Венчан.
На 22.10.2020г. от 10:30 ч. за имоти с НТП „ПМЛ“ в землището на с. Комарево
На 22.10.2020г. от 11:30ч. за имоти с НТП „ПМЛ“ в землището на с. Петров Дол
На 22.10.2020г. от 13:30 ч. за имоти с НТП „ПМЛ“ в землището на с. Равна
На 22.10.2020г от 15:30 ч.за имоти с НТП „ПМЛ“ в землището на с. Снежина
На 23.10.2020г. от 9:00 ч. за имоти с НТП „ПМЛ“ в землището на с. Черковна
На 23.10.2020г. от 10:30 ч за имоти с НТП „ПМЛ“ в землището на с. Храброво.
На 23.10.2020г. от 11:30 ч. за имоти с НТП „ПМЛ“ в землището на с. Черноок
На 23.10.2020г. от 13:30 ч. за имоти с НТП „ПМЛ“ в землището на с. Добрина
Тръжните документи са на стойност 2% от началната тръжна цена за всеки един имот и се за купуват от центъра за информация и услуги на гражданите до 21.10.2020г.
Депозитът в размер на 10% от началната тръжна цена за всеки един имот и се внася 21.10.2020г.
II. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 26.10.2020 г. от 9:00ч. в зала 326 за нива с площ 76.103 дка от имот с идентификатор 67739.18.89 в землището на село Снежина с НТЦ от 1141.55 лв. Закупуване на тръжни документи на стойност 10% от НТЦ и внасяне на депозит на стойност 10% от НТЦ до 23.10.2020г.
III. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на 26.10.2020 г. от 10.00ч. в зала 326 за нива с площ 26.604 дка от имот с идентификатор 51456.20.126 в землището на село Неново с НТЦ от 532.08 лв. Закупуване на тръжни документи на стойност 10% от НТЦ и внасяне на депозит на стойност 10% от НТЦ до 23.10.2020г.
IV.публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем 26.10.2020 г. от 11.00 в зала 326 за нива с площ 8.053дка, с идентификатор 39829.78.11 в землището на село Кривня с НТЦ - 104.69 лв. Закупуване на тръжни документи на стойност 10% от НТЦ и внасяне на депозит на стойност 10% от НТЦ до 23.10.2020г.
V.публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 26.10.2020 г. от 14.00 ч. в зала 326 за нива с площ 81.444 дка от имот с идентификатор 39829.78.22 в землището на село Кривня с НТЦ от 1058.77 лв. Закупуване на тръжни документи на стойност 10% от НТЦ и внасяне на депозит на стойност 10% от НТЦ до 23.10.2020г.
VI. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 26.10.2020 г. от 15.00 г. в зала 326 за нива с площ 59.448 дка с идентификатор 39829.78.20 в землището на село Кривня с НТЦ 891.72 лв. Закупуване на тръжни документи на стойност 10% от НТЦ и внасяне на депозит на стойност 10% от НТЦ до 23.10.2020г.
VII .публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 27.10.2020 г. от 9.00 в зала 326 за нива с площ 91.876 дка с идентификатор 39829.78.16 в землището на село Кривня с НТЦ - 1194.39 лв. Закупуване на тръжни документи на стойност 10% от НТЦ и внасяне на депозит на стойност 10% от НТЦ до 23.10.2020г.
VIII. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 27.10.2020 г. от 10.00 в зала 326 за нива с площ 9.055 дка, с идентификатор 39829.78.18 в землището на село Кривня с НТЦ 117.72лв. Закупуване на тръжни документи на стойност 10% от НТЦ и внасяне на депозит на стойност 10% от НТЦ до 23.10.2020г.
IХ.публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 27.10.2020 г. от 11.00 ч.в зала 326 на нива с площ 110.500 дка идеална част от нива с площ 191.917 дка, имот с идентификатор 39829.76.414 в землището на село Кривня с НТЦ от 1436.50 лв. Закупуване на тръжни документи на стойност 10% от НТЦ и внасяне на депозит на стойност 10% от НТЦ до 23.10.2020г.
Х. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на 27.10.2020 г. от 14,00 в зала 326 за нива с площ 182.079 дка от имот с идентификатор 39829.7.234 в землището на село Кривня с НТЦ от 2367.03 лв. Закупуване на тръжни документи на стойност 10% от НТЦ и внасяне на депозит на стойност 10% от НТЦ до 23.10.2020г.
Оглед на обектите на търга всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа до датата на подаване на документите за търга.
За информация административно - информационния център на общината или на тел.0518/47815, вътр.131
Б.Боев – гл.експерт


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®