GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление за инвестиционно намерение по чл.4, ал.2 от НУРИОВОС


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието на околната среда


ОБЩИНА ПРОВАДИЯ


У В Е Д О М Я В А

засегнатото население за постъпило от Николай Николаев Петров и Цветанка Славова Петрова инвестиционно намерение „Изграждане на фотоволтаична централа до 30 kWp, находяща се в парцел IV - 109, кв. 22 по плана на с.Чайка, община Провадия“

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4, както и в Община Провадия на адрес: гр. Провадия, ул. „Дунав“ № 39


Дата: 15.10.2020г.

Повече тук

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®