GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Съобщение за осигурен обществен достъп до информация по Приложение 2 съгласно чл. 6 от Наредбата за ОВОС. Възложител - „Алтео БГ“ ООД


ОБЩИНА ПРОВАДИЯ


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (НУРИОВОС) е изготвена информация съгласно Приложение № 2 от НУРИОВОС за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане обект за обработка на билки и плодове” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 05102.128.63, с площ 6513 кв.м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За стопански двор“, с. Бозвелийско, община Провадия, обл. Варна, с възложител: „АЛТЕО” БГ.
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4, както и в Община Провадия на адрес: гр. Провадия, ул. „Дунав“ № 39.
Писмени становища и мнения се приемат на място в Община Провадия, гр. Провадия, ул. „Дунав” № 39 в срок от 14 дни от датата на публикуване на съобщението – 17.01.2020г., както и в РИОСВ – Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4.


Дата: 21.10.2020г.

Повече тук


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®