GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление до всички собственици на търговски и туристически обекти


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
СОБСТВЕНИЦИ НА ТЪРГОВСКИ
И ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ

Съгласно Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/ предоставиха правомощие на Кметовете на Общини да упражняват контрол върху търговските обекти и туристическите обекти по чл. 3, ал. 2 от Закона за туризма за предварително уредените права за публично изпълнение на живо или чрез запис на произведения, на записани изпълнения, на звукозаписи, на записи на филм или на друго аудио-визуално произведение или на части от тях, съгласно чл. 98в1 от ЗАПСП.
​Правилото е, че когато търговски или туристически обект се озвучава, това следва да става с предварително уредени права.
На придобиване в този случай подлежат две категории права – авторски и сродни.
​Авторско е правото на твореца върху създаденото от него литературно или музикално произведение, видео клип, филм и др. Изпълненията „на живо“ също се уреждат с авторски права, т.е. изисква се разрешение от автора на музиката, текста и аранжимента.
​Носител на сродно право, съответно е певецът (наричан още артист-изпълнител), както и продуцентът, инвестирал в създаването на записа на песента, филма и др.
​Специфични носители на сродни права са „радио и телевизионните организации“, създатели на радио и телевизионни програми.
Това право е напълно независимо от авторските, изпълнителските и продуцентските права.
​Уреждането на права за „публичното изпълнение“ на музика може да стане чрез организация за колективно управление на съответния вид права (в музиката това са „Музикаутор“ – за авторски права и „Профон“ – за сродни права), така и чрез т. н. „независими дружества за управление на права“.
​Министерството на културата поддържа онлайн регистър, както на организациите за колективно управление на права (ОКУП), така и на независимите дружества за управление на права, които по закон имат право да извършват колективно управление.
​Задължение за Кметовете на общини, съгласно чл. 98в1, ал. 1 от ЗАПСП е да упражняват контрол по отношение на законосъобразното използване на закриляни обекти на авторското право и сродните му права в търговски и туристически обекти като най-малко веднъж годишно изискват от лицата, които ги стопанисват доказателства, че са придобили права за публично изпълнение на музика в съответните озвучавани обекти, съгласно чл. 98в ал. 1 и ал. 2 от ЗАПСП.
​Като доказателства за придобити права се приема валиден договор за отстъпване на права на публичноизпълнение.
​Непредставянето на документи за уредени права от страна на стопанисващия за озвучавания обект, когато такива са били изискани от Кмета на Общината се квалифицира, съгласно чл. 98в1, ал. 3 от ЗАПСП като административно нарушение, наказуемо с имуществена санкция в размер от две до десет хиляди лева.
С настоящото уведомление отправям искане към всички задължени юридически и физически лица-търговци да подадат информация по чл. 98в, ал 1 и ал. 2 от ЗАПСП в Общинска администрация Провадия, като попълнят заявление в свободен текст и приложат доказателства за това, че от Вас са придобити права за публично изпълнение на живо или чрез запис на произведения, на записани изпълнения, на звукозаписи, на записи на филм или на друго аудио-визуално произведение или на части от тях в съответните обекти в срок до 18.12.2020г.


Д.Т.Н. ИНЖ. ЖОРО ИЛЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®