GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Събщение на основание чл. 194 от АПК


Изх.№262/01.12.2020г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл.194 от АПК, Общински съвет Провадия съобщава, че Решение №1415 от 05.10.2020г. по Административно дело №735 по описа на Административен съд Варна за 2020г., е влязло в законна сила на 03.11.2020г.


Решение №1415/ 05.10.2020г.

Димо Димов
Председател на Общински съвет ПровадияВсички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®