GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Обява за търг на 25.01.2021 г.


Община Провадия обявява

На 25.01.2021 г. от 10.00 часа - публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на кухненски блок и прилежащите към него помещения, с обща площ 175 кв.м., находящ се на първия етаж от триетажната сграда на ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Блъсково, общ. Провадия за приготвяне на храна за деца и ученици, с начална тръжна цена, представляваща месечен наем – 140,00 лв. без ДДС.
Цена на тръжните документи – 14,00 лв. без ДДС.

Депозитът за участие е в размер на 10% от началната тръжна цена.
Тръжната документация се закупува, най – късно два работни дни преди датата на търга от Общински информационен център.

За допълнителна информация: тел.0518/47815 вътр. 131 - инж. Св. Раднева




Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®