GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Съобщение


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с измененията на Наредба №8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия, приети с Решение №16-271 от 29.12.2020 г. Ви уведомяваме, че данъчнозадължените лица, подали декларация по реда на чл. 17, ал. 4 до 30 ноември 2020г. могат да подадат коригираща декларация, а неподалите да подадат декларация Приложение № 2 с оглед определяне на количеството отпадъци на база брой стандартен съд – контейнер тип бобър или да заявят желанието си да бъдат обложени по реда на чл. 17, ал. 1 от Наредбата на база данъчната оценка на имота или отчетната стойност на недвижимите имоти на предприятията в срок до 31.01.2021г. за данъчната 2021г


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®