GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Съобщение по чл.32 ал.4 от ДОПК 28/13.09.2021г.


Изх.№МДT- 28 / 13 .09.2021г.
СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 ал.4 от ДОПК
Ако намерите името си в това съобщение, трябва незабавно да посетите отдел „Местни данъци и такси“ на община Провадия. Администрацията на Община Провадия е подготвила това съобщение, за да Ви уведоми, че е започнала процедура по връчване чрез прилагане към досието Ви.
Съобщенията се поставят на видно място в сградата на общинска администрация Провадия и се публикуват в интернет-страницата на община Провадия.
Ако в 14 - дневен срок от поставянето на съобщението не се явите, то на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, АУЗД ще се смята за редовно връчен и ще бъде приложен към досието Ви.

1. АНДРИАН СТОЯНОВ АЛЕКСАНДРОВ - с адрес за кореспонденция гр.Провадия.
2. ДАВИД МИТЕБЕР САИД- с адрес за кореспонденция гр.Провадия
3. АСЯ АСЕНОВА АРАБОВА- с адрес за кореспонденция гр.Провадия
4. ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ ТУНЧЕВ- с адрес за кореспонденция гр.Провадия
5. АТАНАС ЯНАКИЕВ АТАНАСОВ- с адрес за кореспонденция гр.Провадия
6. ДАНИЕЛА РОСЕНОВА ДИМИТРОВА- с адрес за кореспонденция гр.Провадия
7. АЛЕКСАНДЪР ПЛАМЕН ПЕНЕВ- с адрес за кореспонденция гр.Провадия
8. АТАНАС СЕНКОВ АСЕНОВ- с адрес за кореспонденция гр.Провадия
9. АНАСТАСИЯ АСЕНОВА БЕЛЧЕВА- с адрес за кореспонденция гр.Провадия
10. АНЕТА АСЕНОВА АНГЕЛОВА- с адрес за кореспонденция гр.Провадия
11. АСЕН ХРИСТОВ МАНОЛОВ- с адрес за кореспонденция гр.Провадия
12. АЛИМЕ ОСМАНОВА ОСМАНОВА- с адрес за кореспонденция гр.Провадия
13. АСЕН НИКОЛАЕВ АЛЕКСАНДРОВ- с адрес за кореспонденция гр.Провадия
14. АЛЕКСАНДЪР МАРТИНОВ ПАШОВ- с адрес за кореспонденция гр.Провадия
15. АТАНАС ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ- с адрес за кореспонденция гр.Провадия
16. АНТОНИЯ НИКОЛАЕВА ДИМОВА- с адрес за кореспонденция гр.Провадия
17. АЛИ ИБРЯМОВ САЛИЕВ- с адрес за кореспонденция гр.Провадия
18. ДЕНИСЛАВ МАРИНЧЕВ ЯНКОВ- с адрес за кореспонденция гр.Провадия
19. А1-ТРАНС ЕООД- с адрес за кореспонденция гр.Провадия
20. МИР ТРАНС ЕООД- с адрес за кореспонденция гр.Провадия
21. АЛИ АЛЕЙДИНОВ АЛИЕВ- с адрес за кореспонденция гр.Провадия
22. ДАНАИЛ АТАНАСОВ КОТКОВ- с адрес за кореспонденция гр.Провадия
23. АХМЕД ЗАФЕР ДЖЕЛЯЛ- с адрес за кореспонденция гр.Провадия
24. АНКА РУМЕНОВА КАНТОРОВА- с адрес за кореспонденция гр.ПровадияОрган по приходите:
Жулиета Дойчева

Дата на поставяне на съобщението: 13 .09.2021г.

Дата на сваляне на съобщението: 28 .09.2021г.


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®