GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Съобщение по чл. 32 ол.4 от ДОПК 33 / 13.10.2021г.


Изх.№МДT- 33 / 13 .10.2021г.
СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 ал.4 от ДОПК

Ако намерите името си в това съобщение, трябва незабавно да посетите отдел „Местни данъци и такси“ на община Провадия. Администрацията на Община Провадия е подготвила това съобщение, за да Ви уведоми, че е започнала процедура по връчване чрез прилагане към досието Ви.
Съобщенията се поставят на видно място в сградата на общинска администрация Провадия и се публикуват в интернет-страницата на община Провадия.
Ако в 14 - дневен срок от поставянето на съобщението не се явите, то на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, АУЗД ще се смята за редовно връчен и ще бъде приложен към досието Ви.1. ДРАГОМИР МЛАДЕНОВ ДРАГНЕВ - с адрес за кореспонденция гр.ПРОВАДИЯ.
2. ДОБРОМИРА КОЙЧЕВА ХРИСТОВА- с адрес за кореспонденция гр.ПРОВАДИЯ.
3. ДИАНА СТЕФЧЕВА ВИТЛЯНОВА- с адрес за кореспонденция гр.ПРОВАДИЯ.
4. ДИМИТРИЧКА ДРАГАНОВА ПАНЕВА- с адрес за кореспонденция гр.ПРОВАДИЯ.
5. ДЕЯН КИРОВ ДИНКОВ- с адрес за кореспонденция гр.ПРОВАДИЯ.
6. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ЗДРАВКОВ- с адрес за кореспонденция гр.ПРОВАДИЯ.
7. ЕЙ ДЖЕЙ ЛЕЙЖЪР- с адрес за кореспонденция гр.ПРОВАДИЯ.
8. КРАСИМИРА ИВАНОВА ЯНКОВА- с адрес за кореспонденция гр.ПРОВАДИЯ.
9. ЕРДИНЧ САЛИМ АЛИОСМАН- с адрес за кореспонденция гр.ПРОВАДИЯ.
10. МИХАИЛ КИРИЛОВ МАРИНОВ- с адрес за кореспонденция гр.ПРОВАДИЯ.
11. ХРИСТО РОСЕНОВ ХРИСТОВ- с адрес за кореспонденция гр.ПРОВАДИЯ.
12. АНКА ДАНАИЛОВА ХРИСТОВА- с адрес за кореспонденция гр.ПРОВАДИЯ.
13. МАРИН ХРИСТОВ МАРИНОВ- с адрес за кореспонденция гр.ПРОВАДИЯ.
14. ДРАГОМИР СТОЯНОВ АТАНАСОВ- с адрес за кореспонденция гр.ПРОВАДИЯ.
15. ДИМИТЪР МИТКОВ БЕЛЧЕВ- с адрес за кореспонденция гр.ПРОВАДИЯ.
16. СТЕЛАН МАНОЛОВ ПЕЕВ- с адрес за кореспонденция гр.ПРОВАДИЯ.
17. ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА ПАНАЙОТОВА- с адрес за кореспонденция с.БЛЪСКОВО.
18. ВАНЧА ДИМИТРОВА БОЕВА- с адрес за кореспонденция гр.ВАРНА
19. ВАСИЛКА СТОЯНОВА ХРИСТОВА- с адрес за кореспонденция гр.ДОБРИЧ
20. РОСИЦА ТОДОРОВА СТОЯНОВА- с адрес за кореспонденция гр.ПРОВАДИЯ.
21. ДИМИТРА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА- с адрес за кореспонденция гр.ПРОВАДИЯ.
22. ЗЛАТИН МАРИНОВ ЗЛАТЕВ- с адрес за кореспонденция гр.ПРОВАДИЯ.
23. ДИМИТЪР ДОБРЕВ ДИМИТРОВ- с адрес за кореспонденция гр.ПРОВАДИЯ.
24. ДЕНИС ЕМИЛОВ ИВАНОВ- с адрес за кореспонденция гр.ПРОВАДИЯ.
25. ДОБРИ ПЕТРОВ ВЕЛЧЕВ- с адрес за кореспонденция гр.ПРОВАДИЯ.
26. ДОБРИНКА ГЕНДОВА ДИМИТРОВА- с адрес за кореспонденция гр.ПРОВАДИЯ.

Орган по приходите:
Жулиета ДойчеваДата на поставяне на съобщението: 13.10.2021г.

Дата на сваляне на съобщението: 28 .10.2021г.


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®