GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Информация по приложение 2 от НУРИОВОС за ИП с възложител „Варна Фууд“ ООД


ОБЩИНА ПРОВАДИЯ


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (НУРИОВОС) е изготвена информация съгласно Приложение № 2 за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на система за капково напояване на лешникова градина“ в ПИ 53182.49.5, земеделска територия с площ 264771 кв.м. НТП „Изоставена орна земя“, с. Овчага, община Провадия, област Варна, с възложител „ВАРНА ФУУД“ ООД.
Писмени становища и мнения се приемат на място в Община Провадия, гр. Провадия, ул. „Дунав” № 39 в срок от 14 дни от датата на публикуване на съобщението – 13.10.2021г., както и в РИОСВ – Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4.


Дата: 13.10.2021г.

Повече тук

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®