GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Съобщение за предоставяне на концесия-с.Тутраканци


В изпълнение на чл. 43 от Закона за концесиите и на основание чл. 30, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за концесиите

С Ъ О Б Щ А В А
за предоставяне на концесия със следните параметри:

1. Обект на концесията: публична общинска собственост № 000003 по КВС на землището на с. ТУТРАКАНЦИ, община Провадия, с начин на трайно ползване „ЯЗОВИР”, с площ на имота 25,728 дка, с Акт за публична общинска собственост № 498/22.03.2000г.

2. Процедура за предоставяне на концесия: открита

3. Номер на обявлението в електронната страница на „Държавен вестник”:
- № 3 от 29.6.2015.

4. Номер на обявлението в национален концесионен регистър - A - 000713

За допълнителна информация и контакти: Община Провадия, ул.“Дунав“-39, тел: 0518/42702; 0889999893.

Въпроси по отношение на концесията се задават писмено в деловодството на Община Провадия или на e-mail: delo@provadia.bg.

Отговорите се публикуват на сайта на Община Провадия: www.provadia.bg, секция „Обяви, съобщения“


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®