GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

ОБЯВА ДЕВНЯ- ЦИМЕНТ


ДЕВНЯ ЦИМЕНТ АД, част от "Италчементи Груп" - един от световните лидери в циментовата индустрия, в който работят повече от 18 500 души в 22 страни по света, е най-големият производител и износител на цимент в България, с водеща позиция на вътрешния пазар. Във връзка с развитието на бизнес стратегията ни, ние търсим:ТЕХНИК ПО КОНТРОЛНО ИЗМЕРВАТЕЛНИ ПРИБОРИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ


Основна цел на работата

Извършва ремонт и поддръжка на техническите средства за автоматизация на територията на „Девня Цимент”АД, съобразно изискванията на техническите инструкции и тези по Охрана на труда и ППО. Действа съвместно със операторите с цел да не се допусне прекратяване на технологичния процес при производството на цимент и изходните материали за него- суровинно брашно и клинкер.

Основни задължения и отговорности

 Да познава технологичната схема на производство в завода, а също така техническите и технологични параметри на основните съоръжения и машини;
 Да извършва ремонт, настройка, монтаж на прибори по автоматизация за измерване на величини;
 Да извършва ремонт и подмяна на датчици,кабели, изпълнителни механизми, газ анализатори и др.;
 Да поддържа дозиращите устройства и тегловни системи;
 Да извършва елементарни механични ремонти по оборудването;
 При спиране на технологичната линия за ремонт е длъжен да направи оглед на състоянието на оборудването и да отрази в рапорта констатираните забележки, предприема превантивни мерки съгласно инструкциите;
 Да информира прекия си ръководител за забелязани нередности по оборудването;
 Да попълва журнал при извършени дейности;
 Да познава и спазва инструкциите по система за качество ISO 9001:2001 и система за опазване на околната среда 14001:2004.

Изисквания за заемане на длъжността

 Средно специално образование - Автоматизация на производството или друга близка специалност /Електронна техника, Ел измерване/;
 Професионален опит – стаж на подобна длъжност мин.1 г., придобити през последните 5 г.;
 Умения за самостоятелна работа и работа в екип;
 Компютърна грамотност – се счита за предимство.
 Английски език – се счита за предимство.Компанията предлага

 Конкурентно възнаграждение;
 Пакет социални придобивки;
 Възможност за работа в динамична работна среда и в компания с международни професионални стандарти.

Ако отговаряте на горепосочените изисквания и желаете да приемете предизвикателството, моля изпратете вашата автобиография и актуална снимка, не по-късно от 03 ноември 2015 г. на вниманието на г-жа В. Михайлова на v.mihaylova@devnyacement.bg

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®