GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

В изпълнение на чл. 137, ал.5 от Закона за туризма


В изпълнение на чл. 137, ал.5 от Закона за туризма, Община Провадия уведомява, че са издадени Заповеди за прекратяване на категория на следните туристически обекти:

В изпълнение на чл. 137, ал.5 от Закона за туризма, Община Провадия уведомява, че са издадени Заповеди за прекратяване на категория на следните туристически обекти:

1. Заповед № 41/06.01.2016 г. за прекратяване категорията на туристически обект Пивница с адрес с. Петров дол, общ. Провадия;
2. Заповед № 42/06.01.2016 г. за прекратяване категорията на туристически обект
Бар – клуб „Споко“ с адрес гр. Провадия, ул. „Патриарх Евтимий“ № 1;
3. Заповед № 43/06.01.2016 г. за прекратяване категорията на туристически обект
Пивница с адрес с. Петров дол, общ. Провадия;
4. Заповед № 44/06.01.2016 г. за прекратяване категорията на туристически обект
Пивница с адрес с. Храброво, общ. Провадия;
5. Заповед № 45/06.01.2016 г. за прекратяване категорията на туристически обект
Кафе – аперитив с адрес гр. Провадия, ул. „Цар Освободител“ № 38;
6. Заповед № 46/06.01.2016 г. за прекратяване категорията на туристически обект
Кафе – аперитив „Лъки“ с адрес гр. Провадия, Централен площад;
7. Заповед № 47/06.01.2016 г. за прекратяване категорията на туристически обект
Ресторант „Измътец“ с адрес с. Кривня, местност „Измътец“;
8. Заповед № 48/06.01.2016 г. за прекратяване категорията на туристически обект
Бирария с адрес гр. Провадия, кв. „Север“ до бл.1;
9. Заповед № 49/06.01.2016 г. за прекратяване категорията на туристически обект
Кафе – аперитив с адрес гр. Провадия, ул. „Цар Освободител“ № 38;
10.Заповед № 50/06.01.2016 г. за прекратяване категорията на туристически обект
Бар – клуб с адрес с. Комарево, общ. Провадия;
11.Заповед № 51/06.01.2016 г. за прекратяване категорията на туристически обект
Пивница с адрес с. Черноок, общ. Провадия;
12.Заповед № 52/06.01.2016 г. за прекратяване категорията на туристически обект
Пивница с адрес с. Житница, общ. Провадия;
13.Заповед № 53/06.01.2016 г. за прекратяване категорията на туристически обект
Кафе – аперитив с адрес гр. Провадия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 92 Б;
14.Заповед № 54/06.01.2016 г. за прекратяване категорията на туристически обект
Пивница с адрес с.Златина, общ. Провадия;
15. Заповед № 55/06.01.2016 г. за прекратяване категорията на туристически обект
Кафе – аперитив „Актиния“ с адрес гр. Провадия, ул. „Георги Димитров“ № 31;
16. Заповед № 56/06.01.2016 г. за прекратяване категорията на туристически обект
Кафе – аперитив с адрес с. Храброво, общ. Провадия;
17. Заповед № 57/06.01.2016 г. за прекратяване категорията на туристически обект
Пивница с адрес с.Равна, общ. Провадия;
18. Заповед № 58/06.01.2016 г. за прекратяване категорията на туристически обект
Бистро „Европа“ с адрес гр. Провадия, ул. „Цар Освободител“ № 114.
Заповедите подлежи на обжалване по реда на АПК.
Заинтересованите лица могат да получат копие от издадените заповеди в отдел „УТЕОС“ – ул. „Дунав“ № 39, стая 216.


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®