GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Съобщение за инвестиционно предложение, ЕТ "Катле-Пейчев", с.Бозвелийско


ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, в Община Провадия е постъпила информация за инвестиционно предложение за: „Основен ремонт на краварник за отглеждане на дойни крави”,находящ се в парцел V в кв.66 по регулационния план на с.Бозвелийско,община Провадия с възложител:ЕТ”КАТЛЕ-ПЕЙЧЕВ” ЕИК 103020984 със седалище и с.Бозвелийско,област Варна, община Провадия
Документацията за инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се лица всеки работен ден в периода 21.09.2016 г. – 05.10.2016 г. от 9:00 до 12:00 и от 13:30 до 17:00 часа в сградата на Община Провадия, отдел УТЕОС, ул. „Дунав“ № 39, ет. 1, стая 105.
Писмени становища и мнения се приемат на място в Община Провадия, гр. Провадия, ул. "Дунав" № 39 в срок от 14 дни от датата на публикуване на съобщението – 21.09.2016 г. За становищата изпратени на пощенския адрес на Община Провадия е валидна датата на входящия номер, издаван от деловодството на Община Провадия.


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®