GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Инвестиционно предложение


ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, в Община Провадия е постъпила информация за инвестиционно предложение за: Ремонт и оборудване за птицеферма – кандидатстване по мярка 4.1. в имоти с № № 001003, 001004, 001006, землище на с. Петров дол, общ. Провадия, обл. Варна” с възложител: ЗП Галя Димитрова, гр. Варна 9000, общ. Варна, обл. Варна.
Документацията за инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се лица всеки работен ден в периода 22.11.2016 г. - 06.12.2016 г. вкл. от 9:00 до 12:00 и от 13:30 до 17:00 часа в сградата на Община Провадия, отдел УТЕОС, ул. „Дунав“ № 39, ет. 1, стая 105.
Писмени становища и мнения се приемат на място в Община Провадия, гр. Провадия, ул. "Дунав" № 39 в срок от 14 дни от датата на публикуване на съобщението – 22.11.2016 г. За становищата изпратени на пощенския адрес на Община Провадия е валидна датата на входящия номер, издаван от деловодството на Община Провадия.


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®