GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Проект "Ново начало" за младежи до 29 години


Проект „Ново начало“
Бенефициент: Фондация „Нашата надежда – 21 век“
Партньори: „Теди 2001“ ООД


Фондация „Нашата надежда -21 век“ търси за включване в проект на тема „Ново начало“ – договор №BG05M9OP001-1.002-0172 младежи до 29-годишна възраст включително,които да отговарят на следните условия:
- 12 месеца преди включване в проекта да не са били регистрирани в ДБТ;
- 4 месеца преди включване в проекта да не са били в системата на образование;
- 4 месеца преди включване в проекта да са били извън заетост.
Условията са кумулативни. Участниците се идентифицират поименно заедно с адрес за осъществяване на контакт. Необходими са 30 души. Те могат да бъдат от Областите – Варна, Бургас, Пловдив и Кърджали.
Участниците , които ще бъдат включени в проекта ще преминат през мотивационно обучение, обучение за придобиване на професия камериер и професия барман,проведени от лицензирани центрове за професионално обучение.На успешно издържалите изпита по теория и практика ще им бъдат издадени удостоверения за придобита степен по професионално обучение и ще бъдат назначени на работа за срок най-малко от 6 месеца в хотелите на фирма „Теди 2001“ ООД на територията на к.к. Слънчев бряг, Несебър,свети Влас.
Длъжности на които ще бъдат назначени:
1. Сервитьор – 14 души;
2. Барман – 6 души;
3. Камериер – 5 души
4. Администратор – 5 души.

През времето на обучението лицата ще получават стипендии и работна заплата за последващата заетост.

Тел. За контакти: 0898 33 69 15, eл.поща:nashata_nadejda@abv.bg,
както и в Община Провадия – Теодора Димитрова – младежки медиатор,общинска администрация , ул. ‘’Дунав’’39, ет.3, стая 312Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®