GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Инвестиционно предложение- с. Храброво


ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, в Община Провадия е постъпила информация за инвестиционно предложение за изработване на проект на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ XII-286 за промяна предназначението му от „за жилищно строителство” в УПИ XII-286 за „Медицински център и жилищно строителство” по плана на с. Храброво, общ. Провадия с възложител „Дайметал” ЕООД с. Храброво.
Документацията за инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се лица всеки работен ден в периода 10.02.2017 г. - 24.02.2017 г. вкл. от 9:00 до 12:00 и от 13:30 до 17:00 часа в сградата на Община Провадия, отдел УТЕОС, ул. „Дунав“ № 39, ет. 1, стая 105.
Писмени становища и мнения се приемат на място в Община Провадия, гр. Провадия, ул. "Дунав" № 39 в срок от 14 дни от датата на публикуване на съобщението – 10.02.2017 г. За становищата изпратени на пощенския адрес на Община Провадия е валидна датата на входящия номер, издаван от деловодството на Община Провадия.

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®