GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Резултати от проведени процедури за подбор


ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
ОБЯВЯВА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДБОР ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:
1. За длъжността „логопед” в Център за обществена подкрепа – гр.Провадия - Весела Савова Петрова.
2. За длъжността „трудотерапевт” в Защитено жилище за лица с умствена изостаналост – Ростислав Николов Романов.
3. За длъжността „психолог” в Център за социална рехабилитация и интеграция – гр.Провадия – Добромир Галинов Добрев. Длъжността „специален педагог” в ЦСРИ остава незаета, поради липса на кандидати.


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®