GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Информация за ИП за изграждане на собствен водоизточник в с. Китен


ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, в Община Провадия е постъпила информация за инвестиционно предложение за: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СОБСТВЕН ВОДОИЗТОЧНИК ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ С ЦЕЛ НАПОЯВАНЕ НА ЛЕШНИКОВА ГРАДИНА“ в имот № 032015, землище на с. Китен, общ. Провадия с възложител: „ДИВЕС ПЛЮС” ЕООД гр. Варна.
Документацията за инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се лица всеки работен ден в периода 25.04.2017 г. - 09.05.2017 г. вкл. от 9:00 до 12:00 и от 13:30 до 17:00 часа в сградата на Община Провадия, отдел УТЕОС, ул. „Дунав“ № 39, ет. 1, стая 105.
Писмени становища и мнения се приемат на място в Община Провадия, гр. Провадия, ул. "Дунав" № 39 в срок от 14 дни от датата на публикуване на съобщението – 25.04.2017 г. За становищата изпратени на пощенския адрес на Община Провадия е валидна датата на входящия номер, издаван от деловодството на Община Провадия.

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®