GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Осигурен обществен достъп за ИП, възложител "АВТО РАМБАЛДИ" ЕООД


ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, в Община Провадия е постъпила информация за инвестиционно предложение за: Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба МПС в ПИ № 000092, местност „Разсадника”, с възложител „АВТО РАМБАЛДИ” ЕООД, със седалище гр. Провадия, ул. „Цар Освободител” № 107, вх.А, ет.5, ап.20
Документацията за инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се лица, всеки работен ден в периода 05.06.2017г. – 23.06.2017г. от 9:00 до 12:00 и от 13:30 до 17:00 часа в сградата на Община Провадия, отдел УТЕОС, ул. „Дунав” № 39, ет.1, стая 105.
Писмени становища и мнения се приемат на място в Община Провадия, гр. Провадия, ул. „Дунав” № 39 в срок от 14 дни от датата на публикуване на съобщението – 05.06.2017г. За становища изпратени на пощенския адрес на Община Провадия е валидна датата на входящия номер, издаван от деловодството на Община Провадия.


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®