GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Обявяване на търг за терен от 15 кв. м. поз. 3, по сх. 32 за преместваем обект


О Б Я В А

Община Провадия –обявява повторен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години:
На 13.10.2017г. от 10.00 часа в зала 326 на общината за терен от 15 м² - позиция №3 по схема № 32 за разполагане на павилион за търговска дейност с начална тръжна цена64.50 лв.без ДДС.Закупуване на тръжни документи на стойност 10 % от началната тръжна цена и внасяне на депозит на стойност 10 % от началната тръжна цена до 12.10.2017г. в информационния център на общината.
Заявления за участие в търга се подават до 17.00 часа на 12.10.2017г.

За допълнителна информация :
Тел.0518/47812, вътр.131
Б.Боев – гл.експерт


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®