GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Обява за търгове на 30.10.2017


Община Провадия обявява публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем
на следните общински имоти

На 30.10.2017 г. от 10.00 часа – повторен за помещение с площ 14.00 кв.м., разположено в югозападната част на приземния етаж в сградата на ОУ „Васил Левски“ – с. Бозвелийско, общ. Провадия, за административна дейност с начална тръжна цена, представляваща месечен наем – 56,00 лв. без ДДС.
Цена на тръжните документи – 5,60 лв., без ДДС.
На 30.10.2017 г. от 11.00 часа – помещение № 5 с площ от 23.92 кв.м., разположено на ІІ-рия етаж в сградата на бивш Младежки дом, по АЧОС № 1690/16.01.2015 г., за местни ръководства на политически партии, извън обхвата на чл.31, ал.1 и ал.2 от Закона за политическите партии, с начална тръжна цена 4,07 лв., без ДДС, представляваща месечен наем.
Цена на тръжните документи – 0,41 лв., без ДДС.

Депозитът за участие е в размер на 10% от началната тръжна цена за всеки обект по отделно.
Тръжната документация се закупува, най – късно два работни дни преди датата на търга от Общински информационен център.

За допълнителна информация: тел.0518/47815 вътр. 131 - инж. Св. Раднева


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®