GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Обява за търгове на 31.10.2017


О Б Я В А

Община Провадия – обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години:
I. На 31.10.2017г. от 10.00 часа в зала 326 на общината, на земеделска земя – нива, имот №057001, с площ от 151.907 дка в землището на село Петров дол, начална тръжна цена 2278,61 лв.без ДДС Закупуване на тръжни документи на стойност 10 % от началната тръжна цена и внасяне на депозит на стойност 10 % от началната тръжна цена, до 30.10.2017г. в информационния център на общината.
II. На 31.10.2017г. от 11.30 часа в зала 326 на общината, на терен от 18.00 кв.м. за поставяне на преместваем обескт с НТЦ 122.40 лв. Закупуване на тръжни документи на стойност 10 % от началната тръжна цена и внасяне на депозит на стойност 10 % от началната тръжна цена, до 30.10.2017г. в информационния център на общината.Заявления за участие в търга се подават до 17.00 часа на 30.10.2017г.
III. На 31.10.2017г. от 14.00 часа в зала 326 на общината, на терен от 18.00 кв.м. за поставяне на преместваем обект с НТЦ 41.40 лв. Закупуване на тръжни документи на стойност 10 % от началната тръжна цена и внасяне на депозит на стойност 10 % от началната тръжна цена, до 04.04.2017г. в информационния център на общината.Заявления за участие в търга се подават до 17.00 часа на 30.10.2017г.
IV. На 31.10.2017г. от 15.30 часа в зала 326 на общината, на терен от 15.84 кв.м. за поставяне на преместваем обект НТЦ 36.43 лв. Закупуване на тръжни документи на стойност 10 % от началната тръжна цена и внасяне на депозит на стойност 10 % от началната тръжна цена, до 04.04.2017г. в информационния център на общината.Заявления за участие в търга се подават до 17.00 часа на 30.10.2017г.
За допълнителна информация :
Тел.0518/47812, вътр.131
Б.Боев – гл.експерт


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®