GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Ръководство

НАЧАЛОНачалоПредседател на Общински съвет Провадия

ХРИСТО ДРАГОМИРОВ ГИЧЕВ

Дата на раждане: 13 юли 1976 г.
Място на раждане: гр.Провадия
Семейно положение: семеен, с една дъщеря

ОБРАЗОВАНИЕ
Основното си образование завършва в СОУ “Димитър Благоев“ гр.Провадия. Завършва Техникум по ветеринарна медицина в гр.Добрич с квалификация ветеринарен техник.
През 2005 год. завършва висше образование в Технически университет гр.Варна, специалност право. Специализира в областта на морското право.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
От 1998 год. до 2006 год. работи в „Сигма Провадия“ ООД гр. Провадия. От 2006 год. до момента е адвокат във Варненска адвокатска колегия.

ЗА КОНТАКТИ:
Общински съвет Провадия
9200 Провадия, ул.Дунав №39
е-mail: obs_provadia@abv.bg
Телефон: (0518) 42702
Моб. телефон: 0894362135
факс: (0518)42290
Стая: 222

ПРИЕМЕН ДЕН В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОВАДИЯ:
Петък 13.30 ч. - 17.00 ч.Заместник - председател на Общински съвет Провадия

д-р ИВО РАЙЧОВ ГОЧЕВ – ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ

Дата на раждане: 2 декември 1957 г.
Място на раждане: гр.Кюстендил
Семейно положение: семеен, с две деца

ОБРАЗОВАНИЕ
Средно образование завършва в Математическа гимназия в гр.Кюстендил. През 1981 год. завършва висше образование в Медицинска академия в гр.София, професия лекар. Има придобита специалност по образна диагностика от 1987 год.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
От 1981 год. до момента работи в „МБАЛ Царица Йоанна – Провадия” ЕООД гр. Провадия. Последователно заема длъжностите: ординатор, заместник главен лекар, главен лекар, медицински управител и началник отделение „Образна диагностика”.

ЗА КОНТАКТИ:
Общински съвет Провадия
9200 Провадия, ул.Дунав №39
е-mail: obs_provadia@abv.bg
Телефон: (0518) 42702
Моб. телефон: 0887526557
факс: (0518)42290
Стая: 200

ПРИЕМЕН ДЕН В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОВАДИЯ:
Четвъртък 16.00 ч. - 18.00 ч.
Заместник - председател на Общински съвет Провадия

ЙОРДАН ИВАНОВ МИХАЛЕВ – ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ

Дата на раждане: 23 септември 1960 г.
Място на раждане: гр.Провадия
Семейно положение: семеен, с две деца

ОБРАЗОВАНИЕ
Завършва висше образование във Висшия педагогически институт „Епископ Константин Преславски” гр.Шумен, степен магистър, специалност химия и физика. От 2009 г. до 2010 г. се включва в магистърска програма на Бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров”. Завършва с магистърска степен „Стопанско управление”-„Управление на европейски проекти”.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
От 1998 г. е помощник-директор на Второ основно училище „Иван Вазов” гр.Провадия. За периода 2008 г. -2010 г. е заместник-кмет на Община Провадия с ресор - Общинска собственост и устройство на територията. От лятото на 2010 г. до момента заема длъжността директор на Средно общообразователно училище „Димитър Благоев” гр.Провадия.

ЗА КОНТАКТИ:
Общински съвет Провадия
9200 Провадия, ул.Дунав №39
е-mail: obs_provadia@abv.bg
Телефон: (0518) 42702
Моб. телефон: 0889146117
факс: (0518)42290
Стая: 200

ПРИЕМЕН ДЕН В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОВАДИЯ:
Понеделник 16.30 ч. - 18.00 ч.
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®