GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - Ръководство

НАЧАЛОНачалоКмет

ИНЖ. ФИЛЧО ФИЛЕВ

Дата на раждане: 18 декември 1962 г.
Място на раждане: с. Блъсково
Семейно положение: Семеен, с един син.

ОБРАЗОВАНИЕ
Средното си образование завършва в Техникум по механотехника „Антон Иванов” гр. Варна.
Висше инженерно образование завършва във ВМЕИ гр.Варна, специалност „Автоматизация на производството” през 1989г.
През 2004 година завършва магистратура по специалността „Счетоводство и контрол” във ВТУ ”Св.св. Кирил и Методий”,.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
От 1989 до 1998 година работи в „ПРОТЕХ” ЕАД гр. Провадия. Последователно заема длъжностите: началник цех, главен инженер, заместник-директор по техническите въпроси, изпълнителен директор.
От 1999 до 2007 е заместник-кмет на Община Провадия.
2007 – 2010г. работи като консултант стопанска дейност в „МТМ” ЕООД гр.Варна и управител на „Стийлпро“ ООД – Провадия.
От 2010 до ноември 2011г. е изпълнителен Директор на „ЛЕЙБЪР МЕНИДЖМЪНТ“ АД гр.Девня.
Кмет на Община Провадия от ноември 2011 г.
Основни квалификации:
Инженер „Автоматизация на производството“
„Счетоводство и контрол“
Председател на Читалищното настоятелство на НЧ”Ал.Константинов 1884” гр.Провадия /2000г. до момента/, председател на сдружение с нестопанска цел „Европа плюс” Провадия.

ЗА КОНТАКТИ:
Община Провадия
9200 Провадия, ул.Дунав №39
е-mail: delo@provadia.bg
е-mail: f_filev@provadia.bg
Телефон: (0518)42702
Моб. телефон: 0889999893
факс: (0518)42164
Стая: 202Заместник - кмет

АНАТОЛИ АТАНАСОВ

Направление: Устройство на територията, околна среда, общинска собственост, Европейски програми и проекти

Дата на раждане: 18 април 1976 г.
Място на раждане: гр. Провадия
Семейно положение: Семеен, с двама сина

ОБРАЗОВАНИЕ - Висше
Киевски национален университет „Тарас Шевченко” - специалност „Международни отношения”

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
Работил е като Началник бетонов възел в „Пътища и мостове ПРО“ ООД

ЗА КОНТАКТИ:
Община Провадия
9200 гр. Провадия, ул.Дунав №39
е-mail: delo@provadia.bg
е-mail: a_atanasov@provadia.bg
Телефон: (0518)47823
Моб. телефон: 0889621772
Стая: 205Заместник - кмет

МУХАМЕДИН МУХИДИН СУФИЯН

Направление: Населени места - жизненото равнище и облик на населените места в община Провадия, чистота и транспортДата на раждане: 19 май 1969 г.
Място на раждане:с.Славейково
Семейно положение: Женен,с две деца

ОБРАЗОВАНИЕ:
Висше образование,степен – бакалавър
Специалност „Техника и технологии“
Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:
1993-1995 г. – работник в БКС – Провадия
1996-2003 г. бригадир на бригада в „Провадсол“ ЕООД – Провадия
2004-2012 г. кмет на село Славейково

ЗА КОНТАКТИ:
Община Провадия
9200 Провадия, ул.Дунав №39
Email: delo@provadia.bg
Email:m_sufian@provadia.bg
Телефон: (0518) 4 27 02
Моб. телефон: 0887446040
Стая: 2091 2

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®