GBC
Размер на шрифта: - / +

КУЛТУРА - Читалища

НАЧАЛОНачалоНАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ИЗВОР 1910 - С. СНЕЖИНА

Рафаил Асенов - председател
Милена Ганчева – секретар
Тел.: 0878 408369
chitizvor1910@abv.bg

Дейността на читалището е насочена...


НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПРОБУДА 1899 ” - С. КРИВНЯ

Мена Тодорова - председател
Надка Балева - секретар
Тел.: 0889 499547
krivnya@abv.bg

Читалището разполага с библиотечен...


НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “САМООБРАЗОВАНИЕ 1929” – С. ВЕНЧАН

Стоян Кръстев - председател
Станка Иванова – секретар
Тел.: 0878 421369
chitalichevenchan@abv.bg

Библиотеката към читалище...


1 2 3 4 5 6 7 8

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®