GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2016 – ОП – 1/23.03.2016 г. - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на тротоарни настилки в гр. Провадия и селата“


М.Н.Строй ООД, Инф.чл.22Б,АЛ.2,Т.16 от ЗОП.pdf - 16-09-2016 10:03:31
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.08.2016г.pdf - 19-08-2016 13:57:54
Панов ЕООД,Инф.чл 22 Б,ал.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 29-06-2016 16:05:07
ЗСК Девня АД,Инф.чл.22 Б,Ал.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 29-06-2016 16:05:01
Рони Колор, Инф.чл.22 Б,Ал.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 29-06-2016 16:04:53
М.Н.Строй ООД,Инф.чл.22 Б, Ал.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 29-06-2016 16:04:44
Зебра ООД,Инф.чл.22 Б,Ал.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 29-06-2016 16:04:38
Одесосстрой ООД, Инф.чл.22 Б,Ал.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 29-06-2016 16:04:31
Пътища и мостове ЕООД,Инф.чл.22 Б,Ал.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 29-06-2016 16:04:21
Договор № 39 от 15.06.2016г.pdf - 17-06-2016 13:31:34
заповед №1538 от 27.05.2016г..pdf - 27-05-2016 15:57:02
Протокол 3 от 14.05.2016.pdf - 27-05-2016 15:56:54
Протокол №2 от 10.05.2016г.pdf - 27-05-2016 15:56:34
протокол №1 от 21.04.2016г.pdf - 27-05-2016 15:56:18
Съобщение за отваряне на ценови оферти ОП Основен ремонт на тротоарни настилки в гр. Провадия и селата.pdf - 04-05-2016 10:50:20
Образец №18 - Д. специализирана техника.doc - 23-03-2016 15:42:34
Образец №17 - Д. запознаване с обекта.doc - 23-03-2016 15:42:27
Образец № 16 - Д. 56.1.11.doc - 23-03-2016 15:42:17
Образец № 15 - Проект договор.doc - 23-03-2016 15:42:10
Образец № 14 - Ценово предложение.doc - 23-03-2016 15:41:56
Образец № 13 - Техн. предложение.doc - 23-03-2016 15:41:50
Образец № 12 - Д. 33.4.doc - 23-03-2016 15:41:37
Образец № 11 - Банкова гаранция изпълнение.doc - 23-03-2016 15:41:30
Образец № 10 - Банкова гаранция участие.doc - 23-03-2016 15:41:24
Образец № 9 - Списък 55.1.2-строителство.doc - 23-03-2016 15:41:17
Образец № 8- Д. подизпълнител.doc - 23-03-2016 15:41:09
Образец № 7 - Д.56.1.8 подизпълнител.doc - 23-03-2016 15:41:00
Образец № 6 - Д. 55.7.doc - 23-03-2016 15:40:53
Образец № 5 - Д.56.1.12 условия на договор.doc - 23-03-2016 15:40:47
Образец № 4 - Д. 47.9.doc - 23-03-2016 15:40:41
Образец № 3- Представяне на участника.doc - 23-03-2016 15:40:34
Образец № 2- Списък документите съдържащи се в офертата.doc - 23-03-2016 15:40:22
Образец № 1 - Оферта.doc - 23-03-2016 15:40:14
Методика за оценка на офертите.pdf - 23-03-2016 15:40:08
Специфични изисквания и указания към участниците.pdf - 23-03-2016 15:39:55
Указания към участниците.pdf - 23-03-2016 15:39:41
Приложение към техн. спецификация - Количествени сметки.pdf - 23-03-2016 15:39:22
Приложение към техн. спецификация - Инструкция.pdf - 23-03-2016 15:39:07
Техническа спецификация.pdf - 23-03-2016 15:38:48
Обявление за обществена поръчка.pdf - 23-03-2016 15:38:34
Решение №884 от 23.03.2016 г. на Кмета на Община Провадия.pdf - 23-03-2016 15:38:17


НазадОбяви, съобщения

Предстоящо обслужване на жълти контейнери
Повече тук
повече..

Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета на община Провадия за 2019г.
Изх.№156/03.06.2020 год. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ...
повече..

Заповеди за прекратяване категория на туристически обекти
В изпълнение на чл. 137, ал.5 от Закона за туризма, Община Провадия уведомява,...
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 39/28.05.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®