GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2016 – ОП – 3/06.04.2016 г. - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт общинска пътна мрежа, в т.ч: Път VAR 1003 /III-9044/ - Синдел – Царевци – граница общ. (Аврен – Провадия) – Житница /III-9004/; Път VAR 1215 /III-208/ Провадия – Добрина – Манастир – граница


Инфорнация по чл.22Б ал.2 т.16 ЗОП Строителство и стр. машини ЕООД.PDF - 25-11-2016 13:45:55
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 21.11.2016 година.pdf - 21-11-2016 14:38:37
Информация по чл.22Б, ал.2, т.15 от ЗОП от 31.10.2016 год..pdf - 31-10-2016 14:09:12
Пътища АД,Инф.чл.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 08-08-2016 14:05:36
Хидрострой,Инф.чл.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 08-08-2016 14:05:18
Пътища и мостове ЕООД,Инф.чл.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 08-08-2016 14:05:08
Инжстройинженеринг ЕООД,Инф.чл.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 08-08-2016 14:05:01
Строителство и строителни машини,Инф.чл.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 08-08-2016 14:04:51
Строителство и строителни машини ,Инф.чл.22Б,АЛ.2,т.9 от ЗОП.pdf - 05-08-2016 10:13:38
Пътища АД, Инф.чл.22Б,Ал.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 05-08-2016 10:13:13
Договор №48 от 26.07.2016г.pdf - 28-07-2016 14:33:52
Заповед № 1785 от 21.06.2016г. за класиране на участниците.pdf - 21-06-2016 12:51:00
Протокол № 3 от 17.06.2016г. от работата на комисията.pdf - 21-06-2016 12:50:47
Протокол № 2 от 18.05.2016г. от работата на комисията.pdf - 21-06-2016 12:50:32
Съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf - 14-06-2016 13:44:34
протокол 1 от 05.05.2016г.pdf - 11-05-2016 10:52:56
Образец № 19 - ЗИФОДРЮПДР.doc - 06-04-2016 17:40:37
Образец № 18 - Д. специализирана техника.doc - 06-04-2016 17:40:29
Образец № 17 - Д. запознаване с обекта.doc - 06-04-2016 17:40:19
Образец № 16 - Д. 56.1.11.doc - 06-04-2016 17:40:09
Образец № 15 - Проект договор.doc - 06-04-2016 17:39:59
Образец № 14 - Ценово предложение.doc - 06-04-2016 17:39:50
Образец № 13 - Техн. предложение.doc - 06-04-2016 17:39:32
Образец № 12 - Д. 33.4.doc - 06-04-2016 17:39:17
Образец № 11 - Банкова гаранция изпълнение.doc - 06-04-2016 17:39:09
Образец № 10 - Банкова гаранция участие.doc - 06-04-2016 17:39:00
Образец № 9 - Списък 55.1.2-строителство.doc - 06-04-2016 17:38:51
Образец № 8- Д. подизпълнител.doc - 06-04-2016 17:38:38
Образец № 7 - Д.56.1.8 подизпълнител.doc - 06-04-2016 17:38:17
Образец № 6 - Д. 55.7.doc - 06-04-2016 17:38:08
Образец № 5 - Д.56.1.12 условия на договор.doc - 06-04-2016 17:37:58
Образец № 4 - Д. 47.9.doc - 06-04-2016 17:37:48
Образец № 3- Представяне на участника.doc - 06-04-2016 17:37:34
Образец № 2- Списък документите съдържащи се в офертата.doc - 06-04-2016 17:37:26
Образец № 1 - Оферта.doc - 06-04-2016 17:37:18
Методика за оценка на офертите.pdf - 06-04-2016 17:36:59
Указания към участниците.pdf - 06-04-2016 17:36:45
Специфични изисквания и указания.pdf - 06-04-2016 17:36:22
Техн. проект Път VAR 2220.rar - 06-04-2016 17:28:40
Техн. проект Път VAR 1003.rar - 06-04-2016 15:37:07
Техн. проект Път VAR 1215.rar - 06-04-2016 15:36:10
Приложения към техническа спецификация-КСС.rar - 06-04-2016 15:35:29
Приложения към техническа спецификация-Инструкция.pdf - 06-04-2016 15:35:20
Техническа спецификация.pdf - 06-04-2016 15:33:38
Обявление за обществена поръчка.pdf - 06-04-2016 15:24:48
Решение.pdf - 06-04-2016 15:23:35


Назад

Обяви, съобщения

Уведомително писмо от ЗК "Житница" за извършване на РЗ дейности в землището на село Житница
Уведомително писмо от ЗК "Житница"
повече..

Обява за вакантни длъжности за лекар във ВМА
Обява за вакантни длъжности за лекар във ВМА
повече..

Обява за обучение по специалност "Военен лекар"
Обява за обучение по специалност "Военен лекар"
повече..

Обява за обучение по специалност "Военна медицинска сестра"
Обява за обучение по специалност "Военна медицинска...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®