GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2016 – ОП – 4/12.04.2016 г. - Открита процедура за възлагане на рамково споразумение с предмет: „Текущ ремонт на уличната мрежа в гр. Провадия и съставните села на Община Провадия”


Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 22.10.2018г..pdf - 22-10-2018 16:14:01
Договор № ОП-37 от 05.07.2018година.pdf - 06-08-2018 17:36:40
Заповед №1438 от 13.06.2018 година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 13-06-2018 17:36:06
Доклад с вх.№ВД-340 от 13.06.2018 година за резултатите от работата на комисията.pdf - 13-06-2018 17:35:48
Протокол №1 от 11.06.2018 година от работата на комисията.pdf - 13-06-2018 17:35:17
Проект на договор към рамково споразумение-Пета покана.doc - 23-05-2018 18:39:09
Количествена сметка- Пета покана.xlsx - 23-05-2018 18:38:56
Декларация за запознаване с обекта на поръчката-Пета покана.doc - 23-05-2018 18:38:44
Декларация за приемане клаузите на договора- Пета покана.doc - 23-05-2018 18:38:33
Декларация_чл.54_ал.1_т.3_4_5 от ЗОП-Пета покана.docx - 23-05-2018 18:38:13
Декларация_чл.54_ал.1_т.1_2_7 от ЗОП-Пета покана.docx - 23-05-2018 18:38:03
Декларация чл. 39 ал.3 б.д от ППЗОП-Пета Покана.doc - 23-05-2018 18:37:50
Списък на документите в офертата-Пета покана.docx - 23-05-2018 18:37:31
Оферта за участие по реда на чл.93б ЗОП-Пета покана.doc - 23-05-2018 18:37:16
Покана до Пътища и мостове ЕООД с изх. №РД2600-891 от 23.05.2018 г..pdf - 23-05-2018 18:36:58
Покана до Инжстройинженеринг с изх. №РД2600-889 от 23.05.2018 г..pdf - 23-05-2018 18:36:44
Покана до ДЗЗД Консорциум Път Прогрес с изх. №РД2600-890 от 23.05.2018 г..pdf - 23-05-2018 18:36:24
Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП, Консорциум Път Прогрес ДЗЗД.pdf - 06-03-2018 17:06:00
Информация по чл. 22б, ал.2, т.15 от ЗОП от 02.03.2017 година.pdf - 02-03-2018 14:30:13
Информация по чл. 22б, ал.2, т.15 от ЗОП (отм) от 28.11.2017 г.pdf - 28-11-2017 17:09:26
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.11.2017г..pdf - 20-11-2017 13:45:57
Договор №93 от 13.09.2017година.pdf - 03-10-2017 13:38:04
Договор №78 от 21.08.2017година.pdf - 21-09-2017 12:32:19
Заповед №2396 от 21.08.2017година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 21-08-2017 12:21:14
Доклад с вх.№459 от 18.08.2017година за резултатите от работата на комисията.pdf - 21-08-2017 12:20:47
Протокол от 15.08.2017година от работата на комисията.pdf - 21-08-2017 12:20:00
Проект на договор към рамково споразумение - четвърта покана.doc - 02-08-2017 15:19:40
ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - четвърта покана.docx - 02-08-2017 15:19:31
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - села в Община Провадия - четвърта покана.docx - 02-08-2017 15:19:23
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - гр. Провадия - четвърта покана.docx - 02-08-2017 15:19:15
Декларация за запознаване с обекта на поръчката - четвърта покана.doc - 02-08-2017 15:18:48
Декларация за приемане клаузите на договора - четвърта покана.doc - 02-08-2017 15:18:29
Декларация_чл.54_ал.1_т.3_4_5 от ЗОП - четвърта покана.docx - 02-08-2017 15:18:15
Декларация_чл.54_ал.1_т.1_2_7 от ЗОП - четвърта покана.docx - 02-08-2017 15:18:05
Декларация чл. 39 ал.3 б.д от ППЗОП - четвърта покана.doc - 02-08-2017 15:17:54
Списък на документите в офертата - четвърта покана.docx - 02-08-2017 15:17:44
Оферта за участие по реда на чл.93б ЗОП - четвърта покана.doc - 02-08-2017 15:17:35
Покана до Инжстройинженеринг с изх.№ РД2600-1712 от 02.08.2017година.pdf - 02-08-2017 15:15:08
Покана до Консорциум Път Прогрес ДЗЗД с изх.№ РД2600-1711 от 02.08.2017година.pdf - 02-08-2017 15:14:56
Покана до Пътища и мостове ЕООД с изх.№ РД2600-1710 от 02.08.2017година.pdf - 02-08-2017 15:14:38
Заповед №1931 от 14.07.2017година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 14-07-2017 06:42:31
Доклад с вх.№ВД-378 от 14.07.2017година за резултатите от работата на комисията.pdf - 14-07-2017 06:42:15
Протокол №1 от 11.07.2017година от работата на комисията.pdf - 14-07-2017 06:41:55
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - села в Община Провадия-Трета покана.docx - 29-06-2017 17:01:48
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - гр. Провадия-Трета покана.docx - 29-06-2017 17:01:32
ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА-Трета покана.docx - 29-06-2017 17:01:22
Проект на договор към рамково споразумение-Трета покана.doc - 29-06-2017 17:01:13
Списък на документите в офертата-Трета покана.docx - 29-06-2017 17:01:01
Декларация за запознаване с обекта на поръчката- Трета покана.doc - 29-06-2017 17:00:44
Декларация за приемане клаузите на договора-Трета покана.doc - 29-06-2017 17:00:30
Декларация чл. 39 ал.3 б.д от ППЗОП-Трета покана.doc - 29-06-2017 17:00:15
Декларация_чл.54_ал.1_т.1_2_7 от ЗОП-Трета покана.docx - 29-06-2017 17:00:06
Декларация_чл.54_ал.1_т.3_4_5 от ЗОП-Трета покана.docx - 29-06-2017 16:59:53
Оферта за участие по реда на чл.93б ЗОП-Трета покана.doc - 29-06-2017 16:59:38
Покана с изх. №РД2600-1400 от 29.06.2017 г. до Консорциум Път Прогрес ДЗЗД.pdf - 29-06-2017 16:59:23
Покана с изх. №РД2600-1399 от 29.06.2017 г. до Пътища и мостове ЕООД.pdf - 29-06-2017 16:59:12
Покана с изх. №РД2600-1398 от 29.06.2017 г. до Инжстройинженеринг ЕООД.pdf - 29-06-2017 16:59:00
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.01.2017год.pdf - 20-01-2017 15:41:57
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.01.2017г.pdf - 20-01-2017 15:41:49
Информация по чл. 22б, ал.2, т.15 от ЗОП от 18.01.2017 година по договор№74 от 14.11.2016 година на Консорциум „Път Прогрес” ДЗЗД.pdf - 18-01-2017 14:56:48
Информация по чл. 22б, ал.2, т.15 от ЗОП от 18.01.2017 година по договор №59 от 13.09.2016 година на „Пътища и мостове”ЕООД.pdf - 18-01-2017 14:56:41
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.12.2016г.pdf - 20-12-2016 14:26:29
Договор №74 от 14.11.2016 година.pdf - 25-11-2016 11:53:58
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 21.11.2016г.pdf - 21-11-2016 14:32:08
Заповед №3031 от 18.10.2016 г. на Кмета на Община Провадия.pdf - 18-10-2016 16:35:32
Доклад за работата на комисията от 18.10.2016 г..pdf - 18-10-2016 16:30:16
Протокол от работата на комисията от 17.10.2016 г..pdf - 18-10-2016 16:30:02
Проект на договор към рамково споразумение - втора покана.doc - 04-10-2016 15:52:14
Количествена сметка - втора покана.xlsx - 04-10-2016 15:52:06
Декларация_чл.54_ал.1_т.3_4_5 от ЗОП - втора покана.docx - 04-10-2016 15:51:46
Декларация_чл.54_ал.1_т.1_2_7 от ЗОП - втора покана.docx - 04-10-2016 15:51:32
Декларация чл. 39 ал.3 б.д от ППЗОП - втора покана.doc - 04-10-2016 15:51:24
Декларация за приемане клаузите на договора - втора покана.doc - 04-10-2016 15:51:18
Декларация за запознаване с обекта на поръчката - втора покана.doc - 04-10-2016 15:51:11
Списък на документите в офертата - втора покана.docx - 04-10-2016 15:51:00
Оферта за участие по реда на чл.93б ЗОП - втора покана.doc - 04-10-2016 15:50:54
Покана с изх.№ 1795 от 04.10.2016г. до Пътища и мостове ЕООД.pdf - 04-10-2016 15:50:46
Покана с изх.№ 1795 от 04.10.2016г. до Консорциум Път Прогрес ДЗЗД.pdf - 04-10-2016 15:50:40
Покана с изх.№ 1795 от 04.10.2016г. до Инжстройинженеринг ЕООД.pdf - 04-10-2016 15:50:33
Договор № 59 от 13.09.2016 година.pdf - 15-09-2016 15:44:37
Заповед № 2445 от 22.08.2016 год. за класиране на участниците.pdf - 22-08-2016 15:54:39
Доклад за резултата от работата на комисията, утвърден на 22.08.2016 година.pdf - 22-08-2016 15:54:29
Протокол на комисията за разглеждане и оценка на оферти от 19.08.2016 година.pdf - 22-08-2016 15:54:18
Пътища и мостове ЕООД,Инф.чл.22 Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 10-08-2016 13:39:23
Стимекс ЕООД,Инф.чл.22 Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 10-08-2016 13:39:16
Инжстройинженеринг ЕООД,Инф.чл.22 Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 10-08-2016 13:39:08
КС - обобщено и по населени места-Първа покана.xlsx - 08-08-2016 15:37:48
Оферта за участие по реда на чл.93б ЗОП-Първа покана.doc - 08-08-2016 15:37:43
Проект на договор към рамково споразумение-Първа покана.doc - 08-08-2016 15:37:33
Списък на документите в офертата-Първа покана.docx - 08-08-2016 15:37:23
Декларация_чл.54_ал.1_т.3_4_5 от ЗОП-Първа покана.docx - 08-08-2016 15:37:12
Декларация_чл.54_ал.1_т.1_2_7 от ЗОП-Първа покана.docx - 08-08-2016 15:37:06
Декларация чл. 39 ал.3 б.д от ППЗОП-Първа покана.doc - 08-08-2016 15:37:01
Декларация за приемане клаузите на договора-Първа покана.doc - 08-08-2016 15:36:56
Декларация за запознаване с обекта на поръчката-Първа покана.doc - 08-08-2016 15:36:49
Покана с изх. №РД2600-1456 от 08.08.2016 г. до Консорциум Път Прогрес ДЗЗД.pdf - 08-08-2016 15:36:37
Покана с изх. №РД2600-1455 от 08.08.2016 г. до Инжстройинженеринг ЕООД.pdf - 08-08-2016 15:36:29
Покана с изх. №РД2600-1454 от 08.08.2016 г. до Пътища и мостове ЕООД.pdf - 08-08-2016 15:36:24
Хидрострой АД,Инф.чл.22Б,АЛ.2,т.9 от ЗОП.pdf - 05-08-2016 10:12:51
Инфраексперт ЕООД,Инф.чл.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 05-08-2016 10:12:44
Пътстроймонтаж ООД,Инф.чл.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 05-08-2016 10:12:34
Одесосстрой ООД,Инф.чл.22Б,Ал.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 05-08-2016 10:12:24
Балкански ООД, Инф.чл.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 05-08-2016 10:12:17
Строителство и строителни машини ЕООД,Инф.чл.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 05-08-2016 10:12:03
Пътища АД,Инф.чл.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 05-08-2016 10:10:53
Инжстройинженеринг ЕООД,Инф.чл.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 05-08-2016 10:09:35
Стимекс ЕООД,Инф.чл.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 05-08-2016 10:09:26
Пътища и мостове ЕООД , Инф.чл.22 Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 05-08-2016 10:08:59
Договор № 45 от 22.07.2016 година.pdf - 25-07-2016 14:42:44
Заповед 1872 от 29.06.2016година.pdf - 29-06-2016 15:51:03
Протокол 3 от 22.06.2016година.pdf - 29-06-2016 15:50:47
Протокол 2 от 01.06.2016 година.pdf - 29-06-2016 15:42:23
Съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf - 17-06-2016 13:32:12
Протокол № 1 от 12.5.2016г от работата на комисията.pdf - 17-05-2016 19:22:38
Разяснения на Възложителя от 03.05.2016год.pdf - 03-05-2016 16:15:33
Образец № 20 - Покана до потенциалните изпълнители за представяне на оферти.doc - 12-04-2016 13:53:03
Образец № 19 - Оферта за участие по реда на чл.93б ЗОП.doc - 12-04-2016 13:52:54
Образец № 18 - Проект на договор към рамково споразумение.doc - 12-04-2016 13:52:46
Образец № 17 - Д. специализирана техника.doc - 12-04-2016 13:52:40
Образец № 16 - Д. запознаване с обекта.doc - 12-04-2016 13:52:33
Образец № 15 - Проект на рамково споразумение.docx - 12-04-2016 13:52:26
Образец № 14 - ЗИФОДРЮПДР.doc - 12-04-2016 13:52:18
Образец № 13 - Д. 56.1.11.doc - 12-04-2016 13:52:09
Образец № 12 - Ценово предложение.doc - 12-04-2016 13:52:00
Образец № 11 - Техн. предложение.doc - 12-04-2016 13:51:47
Образец № 10 - Д. 33.4.doc - 12-04-2016 13:51:40
Образец № 9 - Банкова гаранция участие.doc - 12-04-2016 13:51:34
Образец № 8 - Списък строителство.doc - 12-04-2016 13:51:28
Образец № 7- Д. подизпълнител.doc - 12-04-2016 13:51:16
Образец № 6 - Д.56.1.8 подизпълнител.doc - 12-04-2016 13:51:09
Образец № 5 - Д. 55.7 и 8.8.2 ЗОП.doc - 12-04-2016 13:51:01
Образец № 4 - Д.56.1.12 условия на рамково споразумение.doc - 12-04-2016 13:50:32
Образец № 3 - Д. 47.9.doc - 12-04-2016 13:50:24
Образец № 2- Представяне на участника.doc - 12-04-2016 13:50:16
Образец № 1- Списък документите съдържащи се в офертата.doc - 12-04-2016 13:50:07
Критерии за оценка на офертите.pdf - 12-04-2016 13:49:19
Приложение към техническа спецификация - Инструкция.pdf - 12-04-2016 13:48:34
Техническа спецификация.pdf - 12-04-2016 13:48:17
Специфични изисквания и указания.pdf - 12-04-2016 13:47:56
Указания към участниците.pdf - 12-04-2016 13:47:40
Обявление за обществена поръчка.pdf - 12-04-2016 13:47:16
Решение.pdf - 12-04-2016 13:46:56


НазадОбяви, съобщения

Предстоящо обслужване на жълти контейнери
Повече тук
повече..

Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета на община Провадия за 2019г.
Изх.№156/03.06.2020 год. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ...
повече..

Заповеди за прекратяване категория на туристически обекти
В изпълнение на чл. 137, ал.5 от Закона за туризма, Община Провадия уведомява,...
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 39/28.05.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®